International summit of challenges in sports

1. mednarodni vrh IZZIVI V ŠPORTU

Družba INNO LEGAL d.o.o. v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije in Občino Kranjska Gora pripravlja od 27. do 29. septembra 2023 prvi dogodek v Sloveniji, na katerem bomo spregovorili o vseh vidikih športa ter o njegovih pozitivnih, pa tudi negativnih plateh: 1. mednarodni športni vrh (1st International Summit Chalenges in Sports), ki bo potekal v Hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori.

Gre za prvi tak dogodek na temo športa, ki povezuje najrazličnejša področja športa in izzive, s katerimi se srečujejo športniki, trenerji in ostali. Dogodek bogatijo izjemni govorniki iz sveta športa: vrhunski športniki, trenerji, sodniki, pravniki itd.

OKVIRNA ČASOVNICA

27. september

  • od 12h (registracija) do 16h – uradni del
  • od 16h naprej druženje in večerja

28. september

  • uradni del od 9.30 do 16.15
  • prosti čas do 18h in potem večerja z živo glasbo

29. september

  • od 10h do 15h

Zanimive razprave med strokovnjaki so razdelili v sedem panelov. Prvi dan srečanja je namenjen inovacijam v športu in predstavitvi sponzorjev. Drugi dan bodo  predstavniki organizacij in družb, ki se ukvarjajo s področjem športa, v okviru posameznih panelov predstavili svoje poglede, dileme in izkušnje pri upravljanju, organizaciji, financiranju in avtorski zaščiti športa. Posebna sekcija je namenjena tudi predstavitvam zgodb športnikov in trenerjev od njihovega otroštva do profesionalne poti. Tretji dan pa bo namenjen temnim platem športa, kot so pranje denarja, doping, match-fixing, ipd.

Maja Ramus

Maja Ramus