Večer na trgu

POLETJE POD VITRANCEM

Mešani pevski zbor Kranjska Gora vabi na tradicionalni Večer na trgu!

Zbor ima že dolgo tradicijo. Do leta 2000 sta bila moški in ženski zbor. Leta 2000 sta se moški in ženski pevski zbor združila v Mešani pevski zbor Kranjska Gora. Zbor je prevzel Peter Novak, ki ga vodi tudi sedaj. Zbor nastopa predvsem s Slovensko narodno in umetno pesmijo v narodni noši, kar je še dodatna zanimivost za domače in goste.

Maja Ramus

Maja Ramus