Apartmaji Reset $ O Nas $ Galerija Reset $ Soklič Draga
1946

Soklič Draga

Akademska Slikarka

Pod Gorami (1997)

O Slikarki

Soklič Draga je rojena leta 1946 in je članica likovne sekcije KUD Klinični center Alojz Kraigher od leta 1989 dalje.

Imela je že preko 25 samostojnih razstav in veliko sodelovala pri skupinskih razstavak. Za svoje delo je dosegla že kar nekaj priznanj in nagrad.

Povzetek iz kritike dr. Cena Avguština, likovnega kritika, ob samostojni razstavi Drage Soklič:

“Njeni krajinski motivi se v svoji barvni skali vedno bolj prepričljivo poglabljajo v prostor, prav do obzorja, kjer barvo malodane utopi bleščava svetlobe. Raznolikost krajinskih elementov napolnjuje sliko. Slikarki uspe njihovo raznoterost povezati v trdno celoto, v mirno in urejeno barvno sozvočje. Noben detajl ne sili iz uravnotežene kompozicije, tudi ne arhitektura. Krajina pa ni več samo s slikarkine strani optično sprejeta stvarnost, temveč tudi na papir prenesena sestavina njenega notranjega sveta. Na kratko bi lahko rekli: Draga Soklič slika tako kot čuti in ne samo tako kot vidi.”

Prvi sneg (2009)